ยื่นขอวีซ่านานาชาติ                       Eng Website
 ...ง่ายนิดเดียว!!

 

 

 

             ...เริ่มต้นก้าวแรกอย่างถูกต้องแล้วโทรหาเรา
                       063 025 5572

 

 
 

ให้เราช่วยดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าระหว่างประเทศของท่าน  
 
...ท่านสามารถทำด้วยตัวท่านเองหรือใช้บริการขอคำปรึกษากับเรา

             visa-made-easy-paperwork  หรือ  visa-made-easy-stressfree

                                   ...ประสบความสำเร็จ 100%

หมายเหตุ

เราไม่ได้เข้าร่วมหรือเป็นตัวแทนสถานทูตอย่างเป็นทางการใดๆ
   

ขั้นตอนการขอวีซ่า    

หากท่านเป็นคนไทย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการขอวีซ่าทำให้ท่านหวาดหวั่นเพราะแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าและคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์เกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และหากภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรกของท่าน ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้โดยอาจมีผลให้คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธได้     

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและอีกหลายประเทศ จะต้องให้ท่านกรอกคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ ท่านต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไป- ดูตัวอย่างของเว็บไซต์ของรัฐบาลด้านล่าง- คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง    

เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านยังจำต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าของประเทศที่เกี่ยวข้อง * ค่าธรรมเนียมเหล่านี้แตกต่างกันแต่ละประเทศและท่านจะต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าของประเทศเหล่านั้น โดยมีรายชื่อเว็บไซต์ประเทศที่สำคัญด้านล่างดังนี้:

สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์

บริการของเรา    

เราเสนอบริการให้คำปรึกษา ไม่ว่าคำร้องขอของท่านมีพื้นฐานเป็นเอกสารหรือทางออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้: 

  • พบกันโดยตรงเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  • ให้ความช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องในรอบแรก
  • ให้ความช่วยเหลือท่านในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ในรอบแรก    
  • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง
  • แปลเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งหมดในคำร้องขอ

 

ค่าบริการของเรา
นอกจากค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามมาตรฐานที่ท่านจะต้องจ่ายให้แก่ประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปแล้ว เราจะคิดค่าบริการ “การให้คำปรึกษา” แยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งค่าบริการของเรามีดังต่อไปนี้:
   

การยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ เพียง 20,000 บาท    


การรับประกัน
หากเราไม่สามารถยื่นขอวีซ่าให้ท่านได้สำเร็จ เรารับประกันที่จะคืนเงิน “ค่าดำเนินการ” คืนให้ท่านเต็มจำนวน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เราเท่านั้น (Subject to the terms and conditions set forth on our website - click 
here )

ขั้นตอนการทำงานของเรา
ง่ายมากเหมือนนับ 1 2 3 

ท่านโทรศัพท์หรือส่งอีเมลมาหาเรา วันนี้!

เราส่งอีเมลไปหาท่าน – ท่านมอบข้อมูลให้เราทั้งหมดตามที่ขอ

ราช่วยท่านจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่สำคัญให้ถูกต้องทั้งหมด


   

ติดต่อเรา    

โทรศัพท์หาเราง่ายๆ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง หรือกรอกข้อความขอให้เราติดต่อกลับ    


ติดต่อเราวันนี้!  โทร 063 025 5572

 

คำขอให้ติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 
อีเมล์ - sales@visa-made-easy.com 

ที่อยู่ที่ติดต่อ  
42/356  ถนนหนองไม้แก่น  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150